1. mars 2007
         
Utskriftversjon            Til hovedsiden
 

CV for Ibn Khaldûn
- samfunnsfilosof og statsmann


Navn
   
Ad-ar-Rahmân Abû Zayd ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Khaldûn

Personlige data

Utdannelse

Undervisning av de fremste lærede i Nord-Afrika i Koranen, jus, arabisk poesi og grammatikk, og senere også matematikk og filosofi, både samtidig og klassisk

Erfaring

Vurdering

Ibn Khaldun ansees med sitt verk Muqaddimah (=Innledning (til historien)) som grunnlegger av flere moderne vitenskaper, herunder historieforskningens metoder, antropologi, sosiologi og sosialøkonomi.

Arnold J Toynbee omtaler Muqaddimah som "undoubtedly the greatest work of its kind that has yet been created by any mind in any time or place". Det bør tilføyes at Toynbee i sin A Study of History (i 12 bind) er betydelig influert av Ibn Khaldun, og således har klare personlige grunner for sin anerkjennelse. Men anerkjennelsen deles i dag av mange.

Muqaddimah har alltid vært høyt anerkjenet i den arabiske kulturkrets. Boken ble "oppdaget" av franskmenn i Beirut og oversatt til fransk tidlig på 1900-tallet. Den ble først tilgjengelig i leselig form på engelsk i 1967, og har senere vunnet økende oppmerksomhet. Det skyldes ikke bare dens tidløse innsikter, men også dens forklaringskraft til de vestlige samfunns aktuelle situasjon.

Kilder

1. Ibn Khaldûn: An Introduction to History - THE MUQADDIMAH
Translated from Arabic by Franz Rosenthal, Abridged and edited by
N.J. Dawood (1967)
2. Wikipedia