Fornyende oppdragsforskning
Brukerstyring er ikke til å unngå, men brukeren må styres med nennsom hånd.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++