Vedvarende fødselsunderkudd
Vi kan velge mellom tre alterntiver: Langsomt økonomisk og kulturelt forfall, eller en aktiv politikk for å motivere heving av fødselsraten, eller en intergrerende innvandringspolitikk for grupper med høyere fødselsrate.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++