Rolleblanding
For åndsmennesket bestemmes et utsagns viktighet av ytrerens innsikt; for maktmennesket av ytrerens posisjon. Rolleblanding kan føre til problemer.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++