Elitenes forfall
Markering av holdning overskygger gjennomførbar politikk. "Det er politisk" blir passord ut av fornuftens og rimelighetens verden.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++