Stelt og velkledd
Overdrivelser i ytre fremtreden speiler forfengelighet; likegyldighet uttrykker ringeakt for andre ved at det senker de omkringværendes selskap og derfor deres selvfølelse.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++