Langsiktig styrke
Et samfunns langsiktige styrke bestemmes fremfor alt av dets lederes oppriktighet og mot i møte med kjensgjerningene. Maktens alvorligste prøve er fristelse til å støte vekk formidlerne av uvelkommen innsikt.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++