Grunnleggeren

Den første stat ble ikke grunnlagt av den første hersker, men av den første arkivar.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++