Konstruktiv uklarhet

Handlekraftige koalisjoner forutsetter en kultur som tillater meningsmotstandere å vektlegge ulike premisser for sin oppslutning om helhetlige løsninger.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++