Avklarte motiver
I perspektiv av en saks fremgang, vil man glede seg når ens idéer får større vekt ved at de tas til inntekt av personer med større innflytelse; i perspektiv av egen anseelse vil man ergre seg. Slik kan man kjenne sine motiver.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++