Ulikhet for loven
Den politiske virkelighet uttrykkes gjennom lovene, den materielle gjennom håndhevelsen av dem. De svake setter sin lit til lovene, mens de sterke ivaretar sine interesser like fremgangsrikt gjennom påvirkning av håndhevelsen.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++