Herskerkultur

 En næringsstruktur som trekker kapitalbasen og fortjenesten mot toppen av en eierskapspyramide, og skyver resultatansvar og risiko nedover, uttrykker herskertenkning.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++