Om Tjodareik

Til hovedsiden

Oppdatert
8. juli 2018

Bloggeren:
Sterke krefter ivrer for omkamp om sammenslåing av Troms og Finnmark. For en gangs skyld står jeg på omkjempernes side.

Fortsatt god sommer!


Nils Holme
Kontakt Nils