Om Tjodareik

Til hovedsiden

Oppdatert
28. mars 2020

Bloggeren:
Sjef Luftforsvaret forsikrer at innfasingen av F-35 går etter planen. Men hvilken plan?


Nils Holme
Kontakt Nils