Om Tjodareik

Til hovedsiden

Oppdatert
11. februar 2020

Bloggeren:
Basert på bestilte innspill fra Forsvarssjefen og FFI skal Forsvarsdeparte-mentet legge frem en ny langtidsplan for Forsvaret. Et notat belyser de formidable politiske utfordringene.


Nils Holme
Kontakt Nils