Om Tjodareik

Til hovedsiden

Oppdatert
13. oktober 2017

Bloggeren:
Forsvarsbudsjettet for 2018 viser realisme mht. Forsvarets tilstand, og gir økonomiske rammer for en styrkelse av forsvarsevnen i løpet av de nærmeste årene. 


Nils Holme
Kontakt Nils