Om Tjodareik

Til hovedsiden

Oppdatert
23. mai 2020

Bloggeren:
Arne Jon Isachsen skriver om Xi Jinping og Daniel Burke om Donald Trump. Lesverdige hver for seg, og tankevekkene i sammenheng.


Nils Holme
Kontakt Nils