Om Tjodareik

Til hovedsiden

Oppdatert
19. februar 2018

Bloggeren:
Det som lenge var uklart er nå klart: Regjeringen har ikke til hensikt å øke forsvarsbudsjettene mot 2 % av BNP i 2024. Da er det liten tvil om at den vedtatte  langtidsplanen ikke lar seg fiansiere. Vi forlenger overambisjonen, får for lite forsvarsevne for pengene, og skyver målet for et realistisk førstelinjeforsvar ut i drømmenes land. Business as usual, altså.


Nils Holme
Kontakt Nils