1. mars 2007          Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

CV for Theoderik den store

Navn
Þiudareiks (gotisk) (= folkets konge)
Flavius Theodoricus (romersk)
Theodoric (engelsk)
Theoderik (skandinavisk)

Personlige data

Utdannelse
Som åtteåring sendt til det keiserlige hoff i Konstantinopel, som gissel for en avtale inngått mellom onkelen Valamer og den østromerske keiser Leo i 461. Utdannet som embetsmann ved det keiserlig hoff, under tidens mest anerkjente lærere. Viste særlig interesse og dyktighet i militære disipliner. Som 19-åring tillatt å vende tilbake til sitt folk.

Erfaring

Vurdering
Theoderik har fått et legendarisk ettermæle for sin dyktighet i håndteringen av folkevandringstidens utfordringer. Med kombinasjon av diplomati (herunder ekteskapsdiplomati) og militær innsats kom han fordelaktig ut i utallige konfrontasjoner med ulike grupperinger, spesielt vestgotene, vandalene og frankerne. Theoderik er blitt stående som en enestående klok og rettskaffen hersker, personlig dyktig og modig, og med en utpreget evne til å se og engasjere talent hos andre. Det siste kan besøkende til Ravenna stadig se resultater av, femten århundrer etter hans tid.

Kilder
• Ausbüttel, Frank M: Germanische Herrscher von Arminius bis Theoderich (2007)
• Wikipedia
• Encyclopedia Britannica