12. april 2007          Utskriftversjon                Til hovedsiden

 

Tunnelsikring

Etter nærmere undersøkelse av 14 tunnelløp på motorveien E18 i Vestfold har Vegdirektoratet kunngjort at samtlige må stenges for utbedring av sikringsarbeidene. Fire av tunnelene (Hanekleiv og Løken) ansees direkte risikable og er stengt for trafikk, mens trafikken vil gå i de øvrige inntil de stenges enkeltvis for utførelse av de nødvendige arbeidene.

Det synes åpenbart at det her ikke dreier seg om en enkeltstående teknisk "glipp", men om problemer av mer systematisk karakter. Men hvilken karakter? Teknisk? Økonomisk? Organisatorisk? Kanskje noe av alle. Men på hvilket nivå? Prosjektet? Etaten? Den nye staten? Kanskje noe av hvert her også? Dette bør klarlegges, som et spørsmål om ansvar ut fra sakens omfang og viktighet. Men det viktigste er naturligvis at vi ikke kan fortsette på denne måten. Det må treffes tiltak, og de må gripe til problemenes kjerne, ikke ligge på det overflatiske plan med f.eks. en rask avskjedigelse av Veidirektøren. Først vite, så handle.

Bare en bredt anlagt og uavhengig granskning kan avklare denne saken.
T