10. mars 2007         Utskriftversjon                Til hovedsiden

 

Verdien av et navn

Konsernsjefene, som ut fra økonomiske vurderinger har lansert fusjonen mellom Statoil og Hydro, står fast bak kravet om at det fusjonerte selskapet må ha et nytt navn og en ny logo. Hvem vurderer om verdien av Statoils navn og merke muligvis er større enn verdien av konsernsjefene? T