10. januar 2008        Utskriftversjon               Til hovedsiden

 

Gro på sykehus

I kritikken av Gro Harlem Brundtland for hennes forhold til penger og gamlelandets skattetørst er det dukket opp et uventet moment: Har hun kanskje sneket i sykehuskøen også?
            Problemstillingen hviler på en overraskende uvitenhet – virkelig eller affektert – om hvordan helsesystemet virker. Det er en svært vanlig erfaring at det skjønnet som legene utøver med hensyn til prioritering av pasienter ikke er bare medisinsk, men kan være påvirket av personlige forbindelser og pasientens sosiale status. Dette bør ikke sjokkere, for slikt vil etter menneskets natur forekomme i alle forhold hvor et knapphetsgode skal fordeles etter skjønnsmessige kriterier. Det nedslående er hvor omfattende denne praksisen er blitt, og hvor sterkt den kan ramme dem som ikke har, eller ikke ønsker å benytte seg av muligheten til fortrinnsbehandling. De sistnevnte finns faktisk, særlig blant eldre med sin generasjons anstendighetsfølelse.
  T