15. januar 2009       
Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Konsernsjefen tar gevinst

Eivind Reiten har et klart syn på sin fortjeneste.


Ved kunngjøringen av Eivind Reitens fratreden som konsernsjef for Norsk Hydro er det fremkommet ulike beregninger av hans samlede godtgjørelser for åtte års virke. Aftenposten gir det høyeste overslaget, omkring 150 mill kr. Mange uttaler seg kritisk, og regjeringen forsikrer at det er gitt direktiver for bedrifter hvor staten har innflytelse for å hindre en slik praksis i fremtiden. Reiten selv uttaler seg imidlertid med stor sinnsro. Etterlønnen på 17 mill kr, osv må vurdere i sammenheng med hva slags verdier han har skapt for Norge i den perioden han har ledet Hydro, hevder han. En veletablert bedrifts fremgang gjennom en enestående høykonjunktur er altså først og sist resultatet av den ansatte lederens personlige innsats. For ikke å snakke om den gleden aksjonærene har hatt av ”synliggjøringen av verdiene” ved at store deler av virksomheten er solgt. Vi er Reiten takk skyldig for innsikten han formidler om den lederkulturen han representerer.
           
Skulle vi følge Reitens tankegang, burde skattedirektøren rimeligvis gis en bonus knyttet til skatteinngangen. Og oljedirektøren ... Men å henvise forsvarssjefen til plyndring for ekstrainntekt ville vel være å anvende føydaltidens prinsipper for langt for vår tid - ? T