29. januar 2009       
Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Statsselskap på skatteflukt

Statkraft vil heller betale skatt til belgierne enn til eierne i gamlelandet
.

Dagens Næringsliv kan berette at Statkraft har etablert et datterselskap i Bryssel, Statkraft Treasury Center S.A. Selskapets egenkapital er 18 milliarder kroner, og funksjonen er å være en intern bank for finansiering av konsernets virksomhet. Det opplyses at en vesentlig fordel ved etableringen er at avkastningen på de 18 milliardene beskattes med omkring 10 % i Belgia, mot 28 % i Norge.
            Statkraft er et aksjeselskap, heleid av staten. Det eier vannkraftverk tilsvarende 34 % av elkraftproduksjonen i Norge. Takket være den glitrende lønnsomheten fra disse pengemaskinene har selskapet engasjert seg  også i Sverige, Tyskland, Storbritannia og Finland. Man er åpenbart grepet av næringslivets børstenkning om vekst som all dugelig virksomhets forutsetning og mål. Noen ytret tvil om organiseringen som aksjeselskap med verdiskapning i konsernet som formål var den riktig måten å forvalte vannkraftverkene på. Ettersom vannkraften som evig naturressurs og verkene tilhører folket, burde forvaltningen knyttes strammere opp mot nasjonale interesser, mente tvilerne. De ble som kjent feiet av banen, - med full seier for markedstenkning i bedriftsøkonomisk regi.
            En konsekvens ser vi nå. Det er mer lønnsomt for selskapet å skatte til belgiernes statskasse enn til det norske folks, så langt det går. Logikken er grei, men hvor er dømmekraften? Noe å tenke på når styrelederens kvalifikasjoner vurderes?
 T