3. september 2009       
Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Fra den gamle verden

Hva finske avislesere bør vite om Borregaard


Helsingin Sanomat er Finlands ledende kvalitetsavis, stadig i fullt avisformat.
            Søndag 30. august var forsiden av avisens seksjon E – Næring viet den norske bedriften Borregaard. Med overskriften (oversatt) Den norske skogen gir mer enn papir og planker  gjennomgår avisens journalist Anna Karismo bedriftens foredlingskjeder fra tømmer til hovedproduktene spesialcellulose og lignin, samt etanol, vanillin og forskjellige nisjeprodukter. Likeså anvendelsene for disse produktene og kompetansen forøvrig. Rammen for bedriften er diversifisert, forskningsbasert markedstilpasning og markedsutvikling. Hovedtall: 850 ansatte, omsetning 4-5 mrd kr, resultat 10%, forskning 4% av omsetningen, mot typisk under 0,5% i tradisjonelle treforedlingsbedrifter. Eksempelvis har Borregaard 60 forskere på doktornivå innen lignin alene. En banebrytende bedrift.
        Slik innsikt kan altså en million lesere av Helsingin Sanomat ha glede av på en søndag. Ingen smilende investorer, ingen smarte finanstransaksjoner. Foto av én person i konsentrert arbeid bak en glassvegg, doktor i fysikalsk kjemi Rolf Andreas Lauten. En inspirerende beretning om den materielle verdiskapningen, i en kultur som stadig er opptatt av slikt.