13. februar 2010       
Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Tidligere kriminell

I forbindelse med Dagbladets førsteside med en Muhammed-karikatur opptrer en viss Arfan Bhatti. Han omtales i VG som "tidligere kriminell". Det er en interessant betegnelse. Tidligere straffedømt er et faktum. Det kan diskuteres hvor relevant det er i sammenhengen. Straffen gjaldt skadeverk mot den jødiske synagogen, noe som må betegnes som en form for religionskrenkelse. Altså det samme temaet som i Dagbladets oppslag, uten at Bhatti i denne sammenhengen gjorde noe lovstridig.
            Men formuleringen "tidligere kriminell" er på kanten av en selvmotsigelse ettersom "kriminell" brukt om en person henspiller på vane. Altså noe som ikke slipper taket kortsiktig. Slik blir VGs omtale tendensiøs – man sier indirekte at han er en kriminell type. Trolig bryr ikke Bhatti seg så hardt om hva VG skriver, men det bør ikke være et kriterium. Hvordan ville f eks Kjell Inge Røkke reagere på å se seg omtalt som tidligere kriminell i forbindelse med en kontroversiell transaksjon?