21. september 2010                               
Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Treholtsaken: Behov for kommisjon

Påstandene om forfalskning av bevis bør granskes av en kommisjon oppnevnt av Stortinget.

Påstandene som er fremkommet om bevisfusk i Treholtsaken må naturligvis etterforskes. Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad vil rimeligvis foreta avhør og iverksette undersøkelser, men spørsmålet er om det er tilstrekkelig. Man kan anføre at hans rolle som aktor i saken diskvalifiserer ham. Her er det ikke bare spørsmål om å få frem sannheten (der har jeg tillit til Qvigstad), men om grunnlaget for allmenn aksept for hans konklusjoner, uansett hva de går ut på.
            Saken har to dimensjoner: Spørsmålet om Arne Treholt kan ha blitt dømt for strengt (uskyldig ligger ikke i kortene), og allmennhetens tillit politiet. Her skal vi også ta i betraktning forsøkene fra enkelte i kretsen rundt Arne Treholt på å fremstille ham som offer for et politisk forankret justismord, en slags hjemlig Alfred Dreyfus. Hvis de fremsatte påstandene ikke følges opp på en åpenbar og troverdig måte, vil skaden i form av tapt tillit til statsstyret bli stor.
            Riksadvokaten har henstilt til Gjenopptagelseskommisjonen å vurdere sin tidligere behandling av saken på nytt i lys av de nye påstandene. Juridisk er dette kanskje en naturlig vei, men den legger opp til et svært indirekte løp i forhold til sakens kjerne. Og siden kommisjonen allerede har behandlet saken, vil tvilerne kanskje også oppfatte den som "inhabil"?
            Påstandene om forfalskning av bevis bør granskes av en ny kommisjon oppnevnt av Stortinget.