10. februar 2011                               
Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

Løsning for et overflødig monumentalbygg

Et forslag for etterbruk av monumentalbygget på Bankplassen.
  

Det har oppstått en diskusjon om hva man skal gjøre med diverse monumentalbygg som blir fraflyttet ved den  planlagte relokalisering av flere museer i Oslo. En av kandidatene for flytting er Museet for samtidskunst som holder til i den grå-svarte granittbygningen på Bankplassen. Bygningen ble tegnet av arkitekt Ingvar Hjort og oppført i 1901-1906 for å huse Norges Bank, etter at bankens hovedsete var flyttet fra Trondhjem til Kristiania i 1897. I tidens ånd ble det gjort en skikkelig jobb med valg av sted, rydding av tomt og utforming av bygningen for å skape et monumentalt uttrykk for sentralbanken som en bærende nasjonale institusjon.

Monumentalt uttrykk sto åpenbart ikke i kravspesifikasjonen for de nåværende lokalene for Norges Bank. Bygget ble fullført i 1986. Det er visstnok meget funksjonelt, men noen egnet tomt ble ikke ryddet. Et kvartal ble fylt opp mellom et antall fredede bygninger slik at bankbygget fullstendig mangler fasade. Det kan egentlig bare avbildes fra luften, og bildet fremstår heller uryddig. Fra gaten er inngangen så vanskelig å oppdage at man skulle tro den ledet til en ulovlig spillebule og ikke til statens fremste operatører i pengemarkedet. Kort sagt, Norges Bank har i dag ikke et bygg i stil med bankens nasjonale funksjon og verdighet.

Men nå kommer sjansen til å gjøre noe med det: La banken få tilbake bygningen fra 1906 når Museet for samtidskunst flytter. Dermed får banken igjen en monumental hovedbygning med verdig inngangsparti og storartet interiør, slik banken ble tilgodesett da vi var et fattig folk. Naturligvis må hovedbygningen forbindes med det nåværende kontorkvartalet via en skikkelig tunnel, sml. Stortinget. Overflødig areal i nåværende bygg skilles ut og avhendes.

En tidsmessig løsning: La etterbruk bli gjenbruk.