9. mars 2011                               
Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

Tapte ord, - tapte verdier?
Refleksjoner omkring en VM-vinners taktikk
 
 

- stryg ikke sprogets gamle gloser,
før du har skabt de nye ord!

 

Ibsen, "Brand"

Langrennsfenomenet Petter Northug har et selvstendig forhold til omverdenen. Han oppfører seg til tider slik mediene ikke ønsker, og han kan være meget direkte i sine uttalelser. Dette skal han ikke kritiseres for. Men noen av uttalelsene gir grunn til refleksjon. Han lar oss tydelig forstå at hans opplegg ikke bare er å gå fortere enn konkurrentene, men også å oppføre seg/uttale seg slik at han demoraliserer dem. Psykologiske operasjoner, militært: PSYOPS, med andre ord. Jeg vet ikke om dette er en taktikk som er særegen for ham, eller om den er utbredt uten at konkurrentene omtaler den. I alle fall fremstår opplegget som usportslig, ikke i god sportsånd, - sett med en eldre generasjons øyne.
            Kanskje er dette trivielt. Men kanskje finns det grunner til å se det i perspektiv av en bredere utvikling. Ord som usportslig og god sportsånd er i dag så lite brukt at de mest må anses som foreldete former. Det at ord og uttrykk foreldes er naturens orden, - spørsmålet er hva de erstattes med. Jeg strever med å finne erstatningen. Det samme gjelder en liten samling andre ord og begreper, eksempelvis:

- anstendig/uanstendig
- dannet/udannet (dannelsesdiskusjonen til tross!)
- god smak/smakløst (i overført betydning)
- kultivert/ukultivert/vulgær
- sømmelig/usømmelig
- takt/taktfull/taktløs

Disse begrepene har til felles at de peker mot former som fremmer respekt for andre mennesker og trivsel i det offentlige rom. Er det bare ordene som forsvinner, eller er det forestillingen om det gode samfunn som er i utvikling? Er det kommersielle behov for å overgå konkurrentene som leder til at mobbing og fornedring får større verdi enn storsinn og generøs respekt? Slik sett er Petter Northug på linje med NRKs nye intervjustil i Dagsrevyen, men begge fremstår avvikende i internasjonal sammenligning. Er vi best i verden dette området også, eller er vi igjen på en provinsiell blindvei?