2. april 2011                               
Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

To parenteser

Den norske Nobelkomité
En bokanmelder i The Economist (19.-25. mars) uttrykker interessant innsikt:

"Occasionally, Ms McConigal lapses into fantasy: even given the well known eccentricities of the awarding committee, it will probably be a long while before a game designer wins the Nobel peace prize."

Eksentrisitet, altså, - på høyeste internasjonale nivå.


Ansvarlig veipolitikk

Aftenposten bringer (31. mars) en leder som i tydelige, nesten litt raljerende ordelag kritiserer Vegdirektoratets valg av løsning for en ny veitunnel for E6 ved Øyer. Avslutningen lyder:

"Kravet må være dobbelt tunnelløp med en gang. Det vil bli billigere, og det vil garantert redde liv. Det vil være et konkret skritt mot nullvisjonen"
(- dvs statsrådens "visjon" om null trafikk-omkomne).

Dette lyder rimelig nok. Men for ikke å gi mistanke om snusfornuftig synsing, kunne siste setning kanskje byttes med noe i retning av Vegdirektoratet må snarest legge frem forslag om prosjekter som må utsettes for at kravet kan oppfylles. Først når et slikt forslag foreligger, kan virkningene for nullvisjonen vurderes på et realistisk grunnlag.