31. oktober 2011                               
Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

Kompetansemangel
Et greit ord for en uholdbar virkelighet i veietaten.
  

Aftenposten brakte for en tid tilbake oppslag om skader på nybygde veier. Det har gått slag i slag med frostskader på nye motorveier. Diverse forklaringer har blitt gitt, inntil Vegdirektoratet nedsatte en ekspertgruppe. Gruppens rapport gir en omfattende gjennomgang av normgrunnlaget og praksis for nær sagt alt som har med veibygging å gjøre, og gir anbefalinger på en rekke områder. Et av områdene er kompetansegrunnlaget, som er grundig behandlet i rappoprtens vedlegg 6. Teksten kan leses setning for setning som den er skrevet, - en nøktern gjennomgang av hvilke faglige ansvar og kompetansebehov som må gjelde for de ulike aktørene i bygging og vedlikehold av veianlegg. Videre drøftes nødvendig forskningsgrunnlag og datagrunnlag, og vedlikehold av dette i veietatene. Ingeniørmessig klart, og i overbevisende detalj.
           
Vedlegget kan også leses på en annen måte, som nok ikke har vært tilsiktet av forfatterne. Da blir det en rystende dokumentasjon av et faglig forfall i veietaten. Siden midten av 90-tallet er måleprogrammer for frost og frostvirkninger innstilt. Egne forskningsoppdrag i forhold til nye metoder og klimaendringer er øyensynlig fraværende, og oppfølgingen av internasjonal forskning svak. Kunnskapsnivået for planlegging og kontrollfunksjoner er svekket over tid. Det sies ikke noe direkte om faglig ledelse og faglig prosjektkontroll, men av de mange og delvis elementære anbefalingene lar det seg tydelig forstå at her er det snakk om store og presserende forbedringsbehov som ledelsen altså ikke har sett med egne øyne underveis.
            Etter utrasningen i Hanekleivtunnelen i 2007 ble det avdekket behov for omfattende arbeider for bedre sikring i flere av tunnelene som ble bygget i det samme prosjektet. Også da ble det nedsatt en ekspertgruppe. Dens rapport, som essensielt er en 30 siders liste av detaljerte forslag, peker i samme retning som telehivrapporten.
            Den kompetansemangelen som er påpekt i utredningene avhjelpes ikke med flere ekspertrapporter og konsulenter. Den tekniske fagetaten må få en faglig solid forankret ledelse. Det inkluderer veidirektøren.Referanser
Telehivrapporten:
 http://www.vegvesen.no/_attachment/264340/binary/468451
Tunnelsikringsrapporten: http://www.vegvesen.no/_attachment/58621/binary/2543