11. mars 2014                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Neste energisjokk (2)
Det gjelder de mulige, billige og helt rene nye energikildene. En svensk innføring og vurdering anbefales.

Jeg har tidligere omtalt lavenergi kjernereaksjoner (LENR) som en mulig ny kilde til forurensningsfri, fornybar og billig energi. Det dreier seg om utnyttelse av fysiske fenomener som ikke er tilfredsstillende beskrevet/forklart teoretisk, og som av mange derfor avvises som "kontroversielle".
Sakens krav på interesse ligger i at flere utviklingsprosjekter i industriell regi viser slike praktiske resultater at kommersielle produkter må sees som reelt mulige, kanskje også i løpet av de nærmeste årene. Og dersom/når disse kommer vil vi kunne stå overfor en dramatisk energirevolusjon – positiv for det globale miljøet, men ganske ødeleggende for norsk økonomi. Det er derfor svært viktig å følge utviklingen, slik at rystelsene ikke kommer overraskende – om de kommer.
        Foreløpig har jeg ikke klart å finne noe miljø i vårt land som er opptatt av disse mulige, nye energikildene. Det gjelder hele spekteret av de potensielt berørte: forvaltning og næringsliv, forskning, energi- og miljøpolitikk. I Sverige har derimot både akademikere og Elforsk – elbranschens gemensamma FoU-bolag – engasjert seg. Sistnevnte har publisert en velskrevet rapport som gir en bred og nøktern innføring i temaet, og status ved slutten av 2013. Avsnitt 2.2 i rapporten leses nok best av fysikere, men forøvrig er det fritt frem etter en utmerket disposisjon og innholdsfortegnelse. Her er referansen, rapporten ligger på Elforsks hjemmeside. Følger man lenken nedenfor, vises et søkefelt. Skriv 13:90 i det, så kommer rapporten opp.

Low Energy Nuclear Reactions
Informationssammanställning beträffande ett omdiskuterat fenomen
Elforsk rapport 13:90, november 2013.
Forfattere er
Margaretha Engström, Vattenfal Research & Development AB
Sten Bergman, StonePower AB.