22. april 2014                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Naboen i øst
Finnene følger utviklingen i Russland. Som vanlig dempes dystre tanker med avmålt ironi.

I Helsingin Sanomats månedsblad for april skriver S. Saarikoski, i oversettelse:

Moder Russland kaller på oss

I den russiske Dumaen behandler man nå et lovforslag som innebærer at russisk statsborgerskap skal kunne gis til personer som bor i områder omfattet av sovjet-Russland eller tsar-Russland, dersom de kan snakke russisk og kan benytte språket i familien eller offentlig.

I Finland avla forrige år 337 elever avgangseksamen med langt russiskkurs i videregående skole, og 657 med kort. Landet har således tusener av potensielle ny-russere. Også i den eldre generasjonen finns personer som snakker utmerket russisk og har grundige kunnskaper i landets historie og kultur. En av disse er Mauno Koivisto. Kanskje man har bruk for en traustere president i Russland?

 

Noter
Lovforslaget er nå vedtatt og signert av Putin
Finland var del av tsar-Russland, som selvstendig storfyrstedømme, 1809-1917
Mauno Koivisto, f 1923, var Finlands president 1982-1994
Helsingin Sanomat er Finlands ledende dagsavis