22. juni 2015                               
      Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

LENR - en god status
Aftenpostens Per Kristian Bjørkeng gir en innsiktsfull innføring i de problematiske forholdene rundt forskningen på lavenergetiske kjernereaksjoner, LENR.

Lavenergetiske kjernereaksjoner (LENR) er tidligere omtalt i Tjodareik. I korthet dreier det seg om utviklingen av små – og senere større – «generatorer» eller «reaktorer» for produksjon av miljøvennlig og rimelig energi basert på nye fysiske prinsipper. Feltet er problematisk fordi det ikke eksisterer noen akseptert teori for prosessene, og mange fysikere anser hele feltet som tøv eller ren humbug. To forhold taler mot en slik oppfatning: Et stort antall vitenskapelig troverdig forsøk som dokumenterer forekomsten av hittil ukjente kjernereaksjoner, og flere industriprosjekter som med god finansiering forfølger utviklingen av praktiske produkter. Dersom disse skulle lykkes, vil konsekvensene være meget store – positive for klimaet og negative for den norske energiøkonomien.

Aftenposten har 21.06. og 22.06 artikler som belyser situasjonen på en informert og balansert måte. Papirutgavens versjoner er gode, og nettutgavene mer omfattende og enda bedre:

   http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Er-kald-fusjon-losningen-pa-klimakrisen-8056195.html
   http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/-Produserer-allerede-energi-fra-umulig-kilde-8065631.html


Som det fremgår av artiklene er det uklart om og eventuelt når den industrielle utviklingen kan lykkes. Med hvis/når det skjer, vil virkningen altså være store for vårt lands økonomi. Det er derfor viktig at utviklingen følges på en kvalifisert måte. Forsvarets forskningsinstitutt har tatt de første skritt for en slik oppfølging. Interessen i energibransjen er – enn så lenge – nærmest fraværende.
t13-13