11. mars 2013                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
Leserinnlegg i
Dagens Næringsliv
9. mars 2013

 

Statlig eierstyring
Debatten om kvalifikasjoner for styremedlemmer i selskaper med statlige eierinteresser har et galt utgangspunkt.


I alle aksjeselskaper, uansett om de har offentlige eller private eiere, er det styrets plikt å påse at selskapet ledes slik at selskapets formål ivaretas. Hvis formålet i følge selskapets vedtekter er å maksimalisere verdiskapningen i selskapet, kan det ikke være styrets oppgave å neglisjere dette til fordel for samfunnsoppgaver helt på siden av selskapets drift.
        Følgelig bør fokus i debatten om offentlig eierskap rettes mot vedtektene. Er det rimelig at vedtektene i det helstatlige Statkraft fastsetter forretningsdrift som formål? Hva med samfunnsinteressen som ligger i forsyningssikkerheten for elkraft? Dette er ikke bare teoretisk ettersom strømprisene og fortjenesten stiger jo større kraftmangelen er. Eller hvor interessant er det at selskapet uhemmet disponerer pengemaskinen i norske vannkraftverk for spekulative investeringer i utlandet?
        Omvendt må selskapets formål tas i betraktning når staten går inn i børsnoterte selskaper. Hvilke statlige interesser kan ivaretas innenfor vedtektene? Hensynet til andre aksjonærer krever respekt for vedtektene, ikke uformell politisk styring utenom vedtektene.
        Så kan man ut fra selskapets fastsatte formål vurdere styremedlemmenes nødvendige kvalifikasjoner.