18. mai 2013                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Forsvarsdebatt i Aftenposten
Civita-rapporten om forsvarspolitikken har ledet til debatt i Aftenposten. Her er en oversikt over bidragene.

Utgangspunktet er en rapport utgitt av tankesmien Civita. Rapporten (4,3 MB) kan lastes ned her: Forsvarspolitikken ved et veiskille
Et hovedpoeng er at Forsvarets kapasitet for innsats ut over de løpende oppgavene i fred er meget begrenset. Dette skyldes at den nåværende forsvarsstrukturen er underfinansiert, noe som igjen medfører at bataljoner, kampfartøyer og kampfly har mindre evne til innsats enn de nominelle oppsetningene skulle tilsi. Det foreslås at de politiske dokumentene bør fokusere på Forsvarets kapasitet snarere enn nominell struktur. Det gjelder både langtidsplaner og budsjetter, og årsrapporter.

Et kort sammendrag av rapportens hovedpoeng er tidligere lagt ut på Tjodareik.

3. mai bringer Aftenposten en reportasje ( noe fyldigere i nettutgaven) - Vi aner ikke hva Forsvaret kan klare med momenter fra rapporten og synspunkter fra forsvarsministeren og forsvarssjefen som femholder at Forsvarets operative evne er i positiv utvikling, og i dag varierer mellom tilfredsstillende og meget tilfredsstillende. Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide stiller seg bak vurderingene i rapporten.

3. mai har nettutgaven ytterligere kommentarer fra stortingsrepresentanten Ellingsen (Frp) og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen som i hovedsak stiller seg bak rapporten. - Bløff på bløff om Forsvarets stridsevne

5. mai tar avisen på lederplass opp momenter fra rapporten og reportasjen 3. mai, og stiller seg kritiske til forsvarsministerens tidligere avvisende holdning til dem. Knusende dom over norsk forsvar

8. mai innlegg fra forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen:  Styrkes som planlagt
Understreker Forsvarets evne til å løse fredsoppgavene, beredskap for krisehåndtering og etter styrkeoppbygging yte slagkraftig motstand i tilfelle krig. Forøvrig understrekes at Stortinget og opinionen er holdt løpende underrettet om fremgangen i omstillingen.

13. mai innlegg fra forsvarssjefen, general Harald Sunde: Forsvarsevne på vei opp
Avviser påstanden om at Forsvarets evne til operativ innsats er lavere enn den nominelle styrkestrukturen skule tilsi. Dagens tekniske vedlikehold og bruk av F-16 følger en overlagt strategi som balanserer behovet for trening, beredskap, vedlikehold, levetid og selvsagt ressursbruk. Oppsummerer: Forsvarets operative evne er nå på en stigende kurve. Forsvaret vil videreutvikle og forsterke en moderne struktur, samt få på plass nytt kampfly og viktige endringer i Luftforsvaret. Alle systemene i denne strukturen har stor evne til å drive "høyintensitets" strid.