18. desember 2013                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Ved årets slutt
Status i saker som ligger Tjodareik nær.

Forsvarspolitikken
Så vidt jeg kan se har det ikke kommet "politiske signaler" om omlegginger i forsvarspolitikken, men det var heller ikke å vente ennå. Trolig vil vi 6. januar få en antydning om regjeringspartienes valgprogrammer har overlevd i møte med Forsvarsdepartementet. Da skal forsvarsministeren, Ine Eriksen Søreide holde foredrag i Oslo Militære Samfund, den tradisjonelle arena for forsvarpolitisk status og planer. Samme dag holder hennes politiske rådgiver (og forsvarspolitiske våpendrager fra Stortinget) Audun Halvorsen foredrag for Institutt for Forsvarsopplysning i Oslo. Vi får leve i håpet.

LENR
Mitt innlegg i Dagens Næringsliv (Tjodareik 2. nov) om lavenergi kjernereaksjoner (LENR) har fått et par oppfølginger. Teknisk Ukeblad og NRKs nettsted tok opp saken, og innhentet kommentar fra John Bernhard Rekstad, professor i teoretisk kjernefysikk (energi) ved Universitetet i Oslo. Han ble engasjert av regjeringen i 1989 for å følge utviklingen etter Fleischmann og Pons' noe uryddige kunngjøring av sine eksperimentelle resultater. Som kjent ble konklusjonen i USA – etter fem ukers ståhei – at F&P tok feil, eller i verste fall svindlet med data. Rekstad holder seg til konklusjonene fra 1989, og karakteriserer de senere rapporterte resultatene som bløff med ukjente motiver. Han opplyser at han ikke har lest senere rapporter om eksperimentelle resultater, f eks den fra prøvene som er utført av svenske akademikere. Rekstads syn speiler oppfatningen i det gode selskap av teoretiske fysikere internasjonalt: LENR er en seiglivet svindel, bløff eller vrangforestilling uten rot i virkeligheten, og som det derfor er uaktuelt for seriøse forskere å beskjeftige seg med. Som en kollega uttalte: "Problemstillingen er ikke hvordan tryllekunstneren sager damen i to og setter henne sammen igjen, men hvordan han får oss til å tro at han gjør det." Slik formulert blir fenomenet naturligvis ikke et fristende tema for teoretikere.
        Jeg er enig i at prosessen og spesielt dokumentasjonen rundt LENR har vært og delvis fortsatt er uryddig. Normale vitenskapelige prosedyrer har tidvis vært satt til side eller, som noen vil si, blitt presset til side. Heller ikke skal jeg gi meg inn på teorien rundt fenomenet, - den debatten koker for de fleste kommentatorer ned til hvilke gode navn, for eller imot LENR, man har mest tillit til. (La meg allikevel nevne at to nobelprisvinnere i fysikk, Julian Schwinger (1918-1994) og Brian Josephson har engasjert seg for LENR.) For en klar og objektiv oversikt over historikk og status viser jeg til www.lenrproof.com .
        Mitt poeng – eneste poeng – er at de eksperimentelle resultatene som er demonstrert i de senere årene, og sakens potensielt enorme betydning, tilsier at utviklingen må følges opp på en kvalifisert måte uansett om fenomenet, mot min formodning, skulle vise seg å være et blindspor for praktisk anvendelse. Oppfølging bør omfatte gjennomgang av de mest lovende teoretiske bidragene, og førstehånds kontakt med noen få av de mest velrenommerte eksperimentelle aktørene. Her snakker vi innledningsvis om kanskje et par toppfaglige årsverk hentet fra inn- eller utland, og et visst reisebudsjett. Det bør kongeriket koste på seg. - Stå bi for fortsettelsen.

Tjodareik
For interesserte gjengis hovedtall fra webstatistikken fra webhotellet som huser Tjodareik. Gjennomsnitt per måned for perioden august-november i år:

730 "unique visitors"
1787 besøk
30.700 treff

Tallene opplyses å være eksklusiv besøk fra Google og andre søkemotorer som driver nattlige husundersøkelser. På nettet ligger forøvrig meget synlig en "site info" fra noen som kaller seg alexa.com . De oppgir lite smigrende og helt feilaktige tall for Tjodareik. Hittil har jeg ikke klart å få tallene rettet eller fjernet, men den sårete stoltheten er til å leve med.