9. februar 2016                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
Først trykket i Dagens Næringsliv
6. februar 2016
 

Lovlig korrupsjon?
Bonuspoeng hos SAS for reiser med Flytoget forsterker et gammelt problem.


Praksisen med bonuspoeng for flyreiser har alltid vært problematisk. Bonuspoengene, som kan benyttes som betaling for en fremtidig flyreise, tilfaller den reisende. Dette er en grei rabattordning så lenge den reisende også er den som betaler billetten. Men det blir mindre greit når billetten betales av den reisendes oppdragsgiver. Om den reisende har kontroll på valg av flyselskap, og kanskje innretning av reisen, får bonusen karakter av en økonomisk interesse mellom en leverandør og kundens innkjøper (ikke kunden selv). Dette er opplegg for korrupsjon. Selvsagt kan det tenkes en avtale mellom arbeidsgiver og ansatt som definerer bonusen som en godtgjørelse. Men dette er neppe alltid tilfelle, og i hvert fall ikke for offentlig ansatte. Dersom bonuspoengene så disponeres privat og ikke for jobbreiser, er det vanskelig å se praksisen som annet enn korrupt.
        Den korrupte dimensjonen settes på spissen når reiser med Flytoget gis bonuspoeng hos SAS. Ettersom en reise med Flytoget koster omkring det doble av samme reise med NSB, får den reisende en personlig fordel av å påføre oppdragsgiveren en doblet reiseutgift, uansett om det skulle forkorte eller forlenge reisen med noen minutter.
        Ganske drøyt – og det fra statseide bedrifter.