12. februar 2017                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
Først trykket i Klassekampen
10. februar 2017


 

Marinens operative kapasitet 

Riksrevisjonen slår alarm om fregattene. «Det er så store mangler ved teknisk tilstand, tilgang til reservedeler, bemanning og trening at de ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt» slår riksrevisor Per-Kristian Foss fast. (Klassekampen 7. februar). Han kunne tilføyet at svært begrenset operativ kapasitet også gjelder for Marinens øvrige kampfartøyer. Men spørsmålet er hva Stortinget egentlig har forutsatt. Stortingsdokumentene handler om antall fartøyer, men sier ikke noe om hvilken operativ kapasitet fartøyene skal ha. Så lenge faktisk operativ kapasitet ikke er det sentrale elementet i planleggingen og i politisk behandling, vil vi fortsatt oppleve at vi får mindre forsvarsevne enn bevilgningene skulle tilsi på grunn av ubalanser i budsjettene.

Den aktuelle saken gjelder Marinen, men forholdet er gjennomgående for hele Forsvaret.