14. juni 2017                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

På vei mot et realistisk krigsforsvar
Økning av forsvarsbudsjettet til 2 % av BNP
 

Med oppdrag fra Institutt for Forsvarsopplysning har en gruppe pensjonister med bakgrunn fra forsvarsplanlegging utarbeidet et notat som belyser virkningene for Forsvarets kapasitet for krigsforsvar dersom forsvarsbevilgningen ble øket til 2 % av BNP innen 2024, slik tilrådningen i NATO tilsier.

Notatet kan leses her.

Hovedpunkter i notatet: