20. november 2018                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

BREXIT: Belysning av bakgrunnen
En artikkel av Fintan O’Toole (The Guardian 16. nov.) belyser den dypere bakgrunnen for det politiske spillet som har utfoldet seg i London om UKs fremtidig tilknytning til EU.


Fintan O’Toole er en irsk, internasjonalt anerkjent pressemann og forfatter. Hans omfattende forfatterskap er samfunnskritisk og historisk orientert, ref. Wikipedia.

Artikkelen kobler brexit-bevegelsen på en overbevisende måte til dype strømninger i forholdet mellom Storbritannia (egentlig England) og kontinentet (egentlig Tyskland) etter den andre verdenskrig. Fascinerende, om enn ikke oppmuntrende lesning.

For øvrig er artikkelen et redigert utdrag av boken Heroic Failures: Brexit and the Politics of Pain. Den utkommer 22. november på forlaget Head of Zeus og kan kjøpes på www.guardianbookshop.com.
t13-13