18. februar 2019                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Huawei - igjen
Konflikten rundt kinesiske Huawei har ruget lenge før utbruddet som nå har kommet.

Valgene er viktigere enn saken alene.   

USA har utestengt Huawei som leverandør til telenettet med henvisning til sikkerhetsrisiko, og legger press på andre land for å gjøre det samme. Australia, Canada og New Zealand har fulgt opp for lenge siden. EU – og Norge – ser også ut til å gå for å boikotte Huawei som leverandør til utbyggingen av G5-nettet. Storbritannia har imidlertid inntatt motsatt standpunkt: Tenkbar sikkerhetsrisiko kan håndteres med tekniske mottiltak, hevder myndighetene i London (Financial Times, 18. februar).

Sakens handelspolitiske (snarere enn sikkerhetspolitiske) kjerne understrekes av andre omstendigheter. USA har utstedt internasjonal arrestordre og krever Meng Wanzhou utlevert fra Canada. Hun er finansdirektør i Huawei (og grunnleggerens datter). Begrunnelsen er Huaweis påståtte omgåelse av USAs handelsboikott av Iran (som ikke godkjennes av bl.a. EU og Kina). Kina tar dette meget ille opp, og har arrestert et antall kanadiere. - Storbritannias avvisende holdning til boikott kan ha sammenheng med et sterkt ønske om ikke å havne i handelspolitisk unåde i Kina, spesielt i disse brexit-tider.

Alt i alt: Handelskrigen er i full gang; sikkerhetsargumentene legitimerer tilsidesettelse av handelsavtaler. Det er viktig at vi ikke vurderer våre interesser for snevert, ref tidligere omtale av saksforholdet.
t13-13