2. september 2019                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
Trykket i Klassekampen
30. august 2019
 

Bane NOR: På feil spor
Tross omfattende oppgraderinger og vedlikehold har regulariteten vært synkende. Hvordan står det til med systemkompetansen?

Etter flere ukers stengning av deler av Østfoldbanen for vedlikehold og oppgradering, har gjenåpningen medført alvorlige driftsforstyrrelser pga. en signalfeil. Tross stor innsats har det foreløpig ikke lykkes å identifisere/lokalisere feilen (Aftenposten 28. august). Naturlig nok fokuserer mediedekningen, like opp til samferdselsministeren, på den aktuelle situasjonen.

På sikt må målet være å styrke Bane NORs systemkompetanse til å omfatte f.eks. isolering av virkningene av små enkeltfeil, etablering av reserveløsninger og forbedring av sikkerheten i strømtilførselen. Det er neppe naturbestemt at lokale lynnedslag skal gi så omfattede virkninger som de som nå oppleves på Østlandet. Systemorientert dybdekompetanse er tydeligvis mangelvare, jf. tidligere reportasjer om mangel på utenlandske konsulenter for å rette alvorlige driftsforstyrrelser på de nye anleggene ved Holmestrand og Mjøsa (Teknisk Ukeblad, 16. og 29. mars 2017).

Det ligger i tiden at fagkunnskap vurderes som en handelsvare som kjøpes inn ved behov. For teknologitunge forvaltninger er dette en farlig feilslutning. Bane NOR må selv ha kontroll på systemgrunnlaget for driften.

Sikkert vil det kreve både flere ansatte, tid og penger å styrke systemkompetansen for et så stort og mangfoldig system som jernbaneanleggene. Desto viktigere å sette i gang uten nøling, for denne kompetansen kan ikke sikres ved leilighetsvis bruk av konsulenter.
t13-13