5. oktober 2019                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
Trykket i Dagens Næringsliv
4. oktober

Bane NOR må ut av skapet
De stadige tekniske problemene er ille men vel så problematisk er håndteringen.

Driftsforstyrrelsene på jernbanenettet fortsetter upåvirket av omfattende vedlikehold og oppgraderinger. Vi hører om jordingsfeil, signalfeil, avsporinger, osv., men hvilke grunnleggende årsaker ligger egentlig bak disse «forklaringene»? Spesielt underlig virker det for utenforstående når feil rapporteres også på nylig oppgraderte anlegg. Er det utførelsen eller systemløsningen som svikter? Hvorfor får en enkelt, lokal feil så omfattende virkninger? Hvordan begrunnes manglende nødløsning for teknisk mulig trafikkavvikling ved langvarige forstyrrelser (Nordstrand, Bryn)?

Gitt de store samfunnsmessige konsekvensene av de stadige og delvis langvarige driftsforstyrrelsene må Bane NOR avkreves en detaljert redegjørelse for de senere hendelsene, f.eks. i august-september. Redegjørelsen må offentliggjøres, og omfatte Bane NORs vurdering av nødvendige tiltak. Så får det vise seg om Bane NOR er teknisk på høyde med problemene, eller om det kreves en offentlig granskning.
- - -
Etterskrift: Det ryktes at Samferdselsdepartementet har bedt om en redegjørelse fra Bane NOR om driftsavvikene, men den nærmere detaljeringen er ikke kjent. Det er heller ikke opplyst om rapporten vil bli offentliggjort.
t13-13