24. januar 2020                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

Kina mot USA – kampen om hegemoniet
David Leonhardt er en tungvekter i New York Times, - prisbelønnet journalist og redaksjonsmedarbeider. Hans iakttagelser og vurderinger gjør inntrykk, selv om de ikke er oppmuntrende.

Rammen for David Leonhardts analyse (NY Times nettavis 18. jan.) er utviklingen av forholdene i Kina og USA over tiåret fra 2010. Samlet sett – styrke og svakheter – ser han trekk i utviklingen som ikke går i USAs favør. Artikkelen er metodisk enkel, delvis subjektive iakttagelser, og gjennomgående kvalitativ. Allikevel fremstår hans slutninger svært overbevisende.

Europas utfordringer som følge av utviklingen er ikke berørt av Leonhardt, men det er åpenbart at de blir meget store. Tilfellet Huawei er bare en begynnelse. Det vil dreie seg om økonomiske interesser, og om hvilken internasjonal rettsorden (om noen) som skal legges til grunn for håndtering av globale og mellomnasjonale utfordringer. Vedlagt pdf: God lesning!

t13-13

Lenke til den originale artikkelen: https://www.nytimes.com/2020/01/16/opinion/sunday/china-economy-trade.html