11. februar 2020                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

Forsvaret: tid for politiske valg
Forsvaret må styrkes. Den nye langtidsplanen for Forsvaret må bygge på samsvar mellom sikkerhetspolitikken, forsvarsstrukturen og budsjettrammene. Dette vil stille store krav til våre politikere.

Forsvarssjefen, admiral Haakon Bruun-Hanssen, la i høst frem sitt innspill til ny langtidsmelding for Forsvaret. Innspillet – fagmilitært råd, FMR – beskriver fem alternative mål for styrkestruktur, innenfor fire ulike budsjettrammer. Bare det mest ambisiøse alternativet har hans anbefaling, som et minimum for nødvendig militært forsvar overfor dagens sikkerhetspolitiske utfordringer. Denne vurderingen er ikke blitt imøtegått, hverken i faglige eller politiske miljøer.

Imidlertid reiser FMR så store krav til nødvendige budsjettøkninger at en politisk avklaring av dette vil innebære sikkerhetspolitiske valg på strategisk nivå. Som et svar på Forsvarsdepartementets invitasjon til innspill i arbeidet med ny langtidsplan har Institutt for forsvarsopplysning og Den norske Atlanterhavskomité valgt å fremlegge et notat: Forsvaret: Tid for politiske valg. Notatet i ren tekst (PDF) kan lastes ned her.

t13-13