8. mars 2020                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

Regjeringen: Sosialt inhabil?
Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen måtte gå av på grunn av uryddige lønnsforhold. Underveis reiste statsministeren en annen problemstilling som forhåpentlig kan henlegges.

 

Det var lett å tape oversikten i fiskeriminister Sivertsens triksing med dobbeltlønn og etterlønn. Etter en alminnelig bedømmelse, uten juridisk innsikt, virker hans opplegg så grådig og prinsippløst at tilliten til ham som statsråd ble grundig svekket. Ingen beklagelser ble hørt ved hans avgang.

Mens det stormet kommenterte statsminister Erna Solberg på NRK en annen side ved fiskeriministerens liv: Han burde avvikle sitt medlemskap i Frimurerlosjen. Hvilket han omgående gjorde. Statsministerens begrunnelsen var litt uklar, men pekte i retning av at det i samme forening befinner seg tungvektere (en eller flere?) i fiskerinæringen. Enklere sagt: Medlemskapet kunne skape mistanke om eksterne kompisrelasjoner i arbeidet som statsråd.

Dette er, så vidt jeg kan forstå, en ny og ganske dramatisk innfallsvinkel til habilitetskrav for regjeringsmedlemmer: Ingen sosial omgang med personer som kan ha interesser innenfor statsrådens virkefelt! Hittil har habilitetsvurderinger vært knyttet til håndtering av enkeltsaker med konkrete interesseforhold, ikke til generell personlig omgang. Tatt i betraktning at politikere – heldigvis – oftest er sosialt anlagte personer med brede samfunnsinteresser og gjerne er deltagere i ulike organisasjoner, vil statsministerens nye kriterium kunne slå hardt ut. Hvilke foreninger blir «forbudt» for aspirerende topp-politikere? Norske Selskab med flere hundre samfunnsinteresserte og mange innflytelsesrike medlemmer? Rotary, Lions, osv.? Polyteknisk Forening? Hva med de bransjeorienterte som Oslo Militære Samfund? Næringsorganisasjoner som LO og Tekna? Og de frivillige mottagerne av betydelig statsstøtte som Røde Kors (1 mrd. kr. i 2018) og Norsk Folkehjelp (770 mill. kr.)? Religiøse organisasjoner?

Nei, dette fører ikke frem. Vi får håpe Erna Solbergs uttalelse kan henlegges som et øyeblikks ubetenksomhet i en travel mediehverdag.
t13-13