28. mars 2020                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
Trykket i Klassekampen
27. mars 2020
 

Forsvaret: Ingen kampflykrise?
Sjef Luftforsvaret har offentliggjort en beroligende rapport om innfasingen av F-35.
Et tydeligere bilde kreves.   

Under overskriften Ingen kampflykrise i Luftforsvaret gir Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland en fyldig kommentar i Klassekampen (23.3.) til avisens kritiske artikler om tilstanden i Luftforsvaret. Hun har tre hovedpoenger: 1) Luftforsvaret ivaretar sine fredsoppgaver som forutsatt. 2) Luftforsvaret har underskudd på personell med flyteknisk kompetanse, men iverksetter en rekke tiltak for å bøte på dette. 3) Innfasingen av F-35 går i henhold til planen, og vil være fullført til «full operativ evne med alle 52 kampfly i 2025».

Dette høres jo greit ut, men de som har fulgt utviklingen i Forsvaret over tid vil ikke være beroliget. Lignende rapporter – også i stortingsdokumenter – har vi fått før, også i den tilbakelagte perioden da nedbygging av Forsvarets kampkraft gikk så det suste.

Forsvarets løpende oppgaver i internasjonale operasjoner og fredsoppgavene hjemme blir utvilsomt godt ivaretatt. Innfasingen av F-35 i disse rollene skal vi hilse med glede.  Men styrkene som kreves for disse oppgavene utgjør bare en meget liten del av den samlede styrkestrukturen, og langt mindre enn de kampklare styrkene som vil kreves for et førstelinjeforsvar dersom landet blir utsatt for militære trusler eller angrep. Kjernespørsmålet er derfor: Hvordan går det med oppbyggingen av beredskap, kampkraft og utholdenhet av den styrkestrukturen Stortinget har vedtatt? Det sies alltid at det går etter planen, men hva innebærer planen for F-35s del? Hva ligger det i «full operativ evne med alle 52 kampfly i 2025»? – uttrykt i f.eks. beredskap og utholdenhet i toktproduksjon? Er planene tilfredsstillende med hensyn til personell, vedlikehold, oppgraderinger, våpen, beholdninger, baser med baseforsvar og – ikke minst – budsjett på veien mot 2025? Er planene for F-35 og Luftforsvaret innordnet i planer for hele Forsvaret? Relevansen av det siste spørsmålet ligger i at planer og ressurser for bygg og anlegg, materiell og utdannelse i stor grad ligger i etater utenfor Luftforsvarets styring.

Tydelighet i rapporteringen til Stortinget av planer og reell forsvarsevne vil være en viktig forutsetning for de økede bevilgningene som oppbyggingen vil kreve.
t13-13