23. mai 2020                               
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

Menn med makt
Avklaring av Vestens forhold til Kina blir en stor utfordring i årene fremover. To hovedaktører er Xi Jinping og – enn så lenge – Donald Trump. Nylige publikasjoner bidrar til forståelse av disse menns meget ulike grunnholdninger.

Arne Jon Isachsen, professor emeritus ved Handelshøyskolen BI, Institutt for samfunnsøkonomi, er en kjenner av Kina. Han legger ut lesverdige månedsbrev på sin hjemmeside, og nylig et mer omfattende notat om Kinas sterke mann, Xi Jinping. Notatet er meget opplysende. Det kan lastes ned enten fra Arne Jons nettsted:
http://home.bi.no/fag87025/pdf/notat/202005sterk.pdf
eller fra Tjodareik:
200523_notat_isachsen_kinas_sterke_mann.pdf

Notatet om Donald Trump er hentet fra CNNs nettsted, 21. mai. Det er skrevet av Daniel Burke, CNN Religion Editor, og har tittelen The religious roots of Trump’s magical thinking on coronavirus. Nøkkelordene her er religious roots – analysen dekker grunnleggende sider ved Trumps holdninger. Den gjør det mulig å se sammenhenger i ellers ubegripelige trekk ved hans adferd. Notatet kan leses på CNN’s nettsted, med litt flaks avhengig av nettleser:
https://edition.cnn.com/2020/05/21/politics/trump-magical-thinking-peale-coronavirus/index.html
En PDF-versjon, ikke helt så leservennlig men lett tilgjengelig, ligger på Tjodareik:
200523_cnn_trump-magical-think.pdf

Fordypet innsikt i hovedpersonenes drivkrefter forenkler ikke bildet av konfliktpotensialet, men den vil være nyttig for intresserte som vil unngå naivitet.
t13-13