21. mars 2022                                
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden

 

Håp om styrket forsvar
Bedømt etter ledende personers uttalelser er det nå vilje til realisme i forsvarsplanleggingen.   

Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet med 3 mrd. kr. Det er uklart om dette gjelder inneværende år, eller over flere år. Men i alle fall en betydelig økning. Det er ikke sagt noe om hvilke konkrete tiltak budsjettøkningen skal finansiere, men den overordnede målsetningen er klart uttalt fra statsministeren og forsvarssjefen: Forsvarets kampkraft og utholdenhet skal styrkes. Rimeligvis vil vi etter hvert få vite mer om tiltakene og tidshorisonten for styrkelsen.
       
I NRK Dagsnytt 18, fredag 18. mars presiserte forsvarssjefen, general Eirik Kristoffersen gjentatte ganger den overordnede tilnærming i den skjerpede strategiske situasjon: Styrket forsvarsevne, og spenningsreduksjon. Styrkelse av overvåkningen og vårt nasjonale militære nærvær i nord (land, sjø, luft, HV), slik at allierte styrker kan unngå å operere i Russlands nærområder. Samtidig styrking av alliert samarbeid om forsterkninger som vi vil være avhengige av ved et eventuelt militært angrep. - Vi er med andre ord tilbake i den meget vellykkede kaldkrigsstrategien.
       
Om kaldkrigsstrategien reaktiveres, vil tiltak for gjennomføringen av den ikke kunne kopieres direkte. Det har skjedd en dramatisk utvikling over 30 år, - i trusselbildet, teknologi, styrkestruktur og taktikk, og i samfunnet generelt. Samtidig har forsvarsplanleggingen vært svekket av vedvarende ubalanser både mellom oppgaver og struktur, og mellom struktur og budsjett. Dette skal det nå ryddes opp i, sier den politiske og militære ledelse. Viljen er lovende. Vi må håpe den opprettholdes, for oppgavene som venter er krevende.
t13-13