10. januar 2023                                
        Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Follobanen i kjent stil 
Mediene bringer tallrike oppslag om den mislykkede åpningen av den nye Follobanen. Lærdommene er usikre.

Joda, situasjonen er nedslående for de reisende og meget pinlig for Bane NORs ledelse; sikkert også for mange andre involverte. Banen ble som kjent åpnet for trafikk 11. desember, men ble etter noen dager stengt pga. tekniske problemer. I skrivende stund sies det at banen kanskje – bare kanskje – kan gjenåpnes i slutten av januar. Samferdselsministeren lover en granskning. Sikkert finner man noen å skylde på, og nesten sikkert åpnes det for tvister om økonomiske ansvar. Spørsmålet er om granskningen også vil omfatte Bane NORs rolleforståelse og kompetanse for å fylle rollen. Problemstillingen har vært tydelig lenge, men hittil blitt oversett.

Bane NOR ble etablert i 2017 ved utskillelse fra Jernbaneverket for å ivareta jernbaneinfrastrukturen i vid forstand; drift, vedlikehold og nyanlegg. Man arvet problemer med svak fagkompetanse i Jernbaneverket (Tjodareik 27. april 2017). Kompetansen er åpenbart ikke vesentlig styrket, bedømt etter de stadige driftsforstyrrelsene på grunn av jordfeil, signalfeil, strømfeil, sporfeil, osv. Feilene rammer gamle og slitte anlegg, men også de nyere. Svake systemløsninger fører til at en lokal feil på et enkelt signal kan lamme f.eks. hele Oslo S. I dette perspektivet er hendelsene med Follobanen et slående bevis: Bane NOR har ikke tilgang til nødvendig spesialiserte fagkompetanse og samlende systemkompetanse for å spesifisere og følge opp utviklingen av jernbanesystemet. Som alle med erfaring fra komplekse systemer vet, ligger den største risikoen ofte i grensesjiktet mellom delsystemene. Den risikoen kan i praksis bare håndteres av oppdragsgiveren med solid systeminnsikt og erfaring. Kontrakter med entreprenører for styrket ansvarsfraskrivelse gjør ikke jobben.

Det er nå bare å håpe at den lovede granskning ikke begrenses til tekniske detaljer på Follobanen, men hever seg til analyse av organisering for aktiv faglig ledelse basert på styrket kompetanse i Bane NOR.
t13-13