12. desember 2007         Utskriftversjon pdf       Til hovedsiden


Raudan Hund:

Flaggkommandøren på harrytur

Flaggkommandøren, Ståle Bråttsjø hadde invitert meg med på harrytur, og det passet bra før jul, og den pensjonerte sjøoffiseren er hyggelig reiseselskap, det vil si, så lenge han ikke starter kverna med disse idéene sine, men uheldigvis gjorde han akkurat det.

- Raudan! De eier ikke sans for kulturen i det offentlige rom!
- Nei vel. Men hvem snakker du om nå, Ståle?
- Vegvesenet. Sett på maken!
- Nå skjønner jeg ikke hva du mener. Denne nye motorveien er da helt topp!
- Veien er en fornøyelse. Men se på skiltene, med nummererte avkjøringer!
- Ja, er ikke det praktisk, da?
- Kanskje, hvis det ble gjennomført, på hele veien, men det blir det jo ikke! Og så nummerfølgen - stigende fra grensen mot hovedstaden!! Ikke noe annet land i Europa kunne finne på noe slikt! Nå står skiltene som et monument over halvgjorte planer og hysterisk distriktspolitikk!!
- Nei, nå må du gi deg, Ståle! Tenk når nummerplanen blir fullført – kanskje fra Halden til Kirkenes! Da blir turistene imponert, skal jeg si deg!
- Det kommer ingen til å oppleve, for det ville ta minst 200 år, og de får nye idéer og påbegynner nye klattløsninger hvert tiår. Men så er det de andre skiltene, da. Flyet, for eksempel.
- Flyet??
- Ja, det som viser vei til flyplasser. Det vil si, det gjør det jo ikke hos oss. Det peker i vilkårlig retning. I velorganiserte land tar de konsekvensen av at skiltet ligner på en pil, og derfor orienterer de det i kjøreretningen. Oppover når du skal kjøre rett frem, mot høyre når du skal svinge til høyre. De som utformer skiltene bruker ikke hodet, Raudan.
- Nå synes jeg du er ganske spissfindig, Ståle. Ingen legger da merke til slikt!
- Jo, de som blir påvirket til å kjøre feil. Ok, de bruker ikke hodet, de heller, - de overlater kjøringen til reflekser i den forlengede marg. Men så har vi skiltene for fartsgrensene. Du har vel sett hvordan noe av dem er satt opp! Ulik høyde på hver side av veien, kanskje litt på skrå, ganske lurvet enkelte ganger. Veiskiltene er det mest synlig uttrykk for vår tekniske kultur, - ukultur vil jeg si!!
- Kanskje det var dårlig vær da de ble satt opp ...
- Nettopp, Raudan! Derfor skulle de valgt en teknisk løsning for innfestingen som sikret en enkel og korrekt montasje. Det er oppe i organisasjonen det svikter. De tar ikke lærdom av det alle kan se. Men det verste er trafikklysene. De er jo rett og slett livsfarlige!!
- Trafikklysene?? Nå gjør du meg nysgjerrig!
-  I andre land er det slik at når du kommer til et lyskryss hvor det ikke er grønt til alle retninger samtidig, har de røde, gule og grønne piler for alle alternativene. Hos oss brukes et vanlig rundt, grønt lys, som får mange til å tro at det er klart i alle retninger. De ser ikke den lille røde pilen ved siden av det runde grønne lyset. Kræssjj... Og det med varselskilt for kommende fartsgrenser er heller ikke bra. De er opplysningsskilt, men utformet som forbudsskilt. Det undergraver respekten for forbud, lov og orden ...
- Ståle, jeg har fått nok!! Men nå kommer vi til Svinesund, så nå kan du jo glemme dine bekymringer for fedrelandet, og gå over på svenskene.
-  Det er liksom ikke mitt bord det, Raudan.
- - -
Er det ikke det jeg sier, en utenlandstur gir perspektiv på tingene.
T