1. mars 2007          Utskriftversjon                Til hovedsiden

Raudan Hund:
Vikingene skal vi være stolte av


Vi har mye flott å vise turistene i Norge, og noe av det flotteste er vikingskipene og de andre sakene som er utstilt på Bygdøy. Jeg tar alltid besøkende fra utlandet dit, og det er like vellykket hver gang.

- Nå, hva synes du, Patrick? Flotte skip som kunne seiles mot vinden. Dyktige navigatører og krigere. Også kunsten da. Se på treskjæringen, ornamentene på Osebergskipet og alt utstyret.
- Ornamentene var vel inspirert av kelterne ...
- Akkurat, eller kelterne ble inspirert av oss, Patrick.
- Mener du det - ??
- Det snakkes om å flytte hele stasen til et nytt anlegg i Bjørvika. Det er for trangt for turistene her.
- Da kan dere kanskje få plass til et dokumentasjonssenter også - ?
- Akkurat. Det fins mye god dokumentasjon. Kongespeilet, Snorre og alle de andre.
- De er skrevet flere hundre år senere. Jeg tenkte på dokumentasjon fra samtiden. De som ble hjemsøkt av vikingene hadde jo høyt utviklet skriftkultur, - klostrene i Irland og den muslimske kulturen i Nordafrika, for eksempel. De har skrevet om sine erfaringer fra de stadige toktene med voldtekt og drap, plyndring og ildspåsettelser. Særlig gikk det hardt ut over skriftsamlingene. Noen av turistene som kommer hit ser det fra den siden.
- Nå, nå. Du må huske at det var væremåten den gangen, Patrick.
- For vikingene ja. Men kanskje dere kunne tenke i litt videre perspektiv for det nye museet?
- Akkurat. "Vikinger for aktiv kulturformidling". Blir ikke det bra, Patrick?
- - -
Er det ikke det jeg sier, turistene kan vi lære av. T