Til hovedsiden

Tema: Staten

Motstandsfolket
Det norske folk er et "motstandsfolk". I dette ligger det at vi i større grad enn våre nabofolk ser virkeliggjøringen av våre ønsker gjennom motstand mot fellesskapets institusjoner, enn ved samarbeid innenfor dem. Vår evne til å samles om felles mål er tilsvarende bergrenset.
- Del 1
- Historien (1. mars 2007) Les mer...
-
Del 2 - Det politiserte samfunn (15. mars 2007) Les mer...
- Del 3 - Svak styring, sterk motstand
(15. april 2007) Les mer...

Studie: Styring i staten
- Forord
(25. oktober 2007) Les mer...
- Forsvaret
(25. oktober 2007) Les mer...

Selg aldri et vannkraftverk (1. juni 2007) Les mer...