Til hovedsiden

Tema: Vitenskap

● Oversikt over LENR-aktører
Les mer...
Antropocene LENRaries 2017

Et steg mot «kjempesmellen»? Les mer...
Merk deg ordet: hydrino. Kan det nye energiprosjektet berge klimaet og gjøre slutt på oljeøkonomien? (5. februar 2017)

Det neste energisjokket? Les mer...
Veien kan være kort til ubegrenset tilgang på miljøvennlig og rimelig energi, hvis eksperimenter med såkalt lavenergi kjernereaksjon (LENR) fører frem. Konsekvensene for norsk økonomi kan bli dramatiske. Politisk initiativ er påkrevet. (2. november 2013)

●  Utviklingen av utviklingslæren   Les mer...
Uten å redusere Darwins verk kan det være tid å minne om hans forløpere, gjennom islam fra antikken. (24. februar 2009)

Immanuel Kant - fra fysikk til metafysikk   Les mer...
Det virker sannsynlig at Kants erfaringer som fysiker fikk avgjørende innflytelse på hans tenkning om menneskets forståelse av den fysiske verden.
(12. desember 2007)

● Ibn Khaldun (1332-1406) - en samfunnsviter for vår tid  Les mer...
Ibn Khaldûn fullførte i 1377 sitt verk om historiens drivkrefter i videste forstand. Med utgangspunkt i menneskets natur, drøftes utviklingen av ulike samfunn. Han viser at et syklisk utviklingsforløp, mot forfall og oppløsning er uavvendelig. Det er denne siden av hans fremstilling som har en spesiell aktualitet for forståelsen av de vestlige samfunns situasjon.
(1. mars 2007)

Utviklingslæren: Pungdyrenes budskap   Les mer...
Pungdyrene har inspirert deler av utviklingslæren, men lærdommene virker litt for snevre. (6. juli 2009)

                        o - 0 - o