Vennskapelig misforståelse
Venner på Facebook er egentlig bekjente. Vennskap bygger på fortrolighet, ikke på offentlighet.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++