18. desember 2008       
Utskriftversjon pdf               Til hovedsiden
 

Om Tjodareik

Tjodareik er et nettsted for kommentarer og innlegg til saker i tiden, og for tidløse refleksjoner. Tyngdepunktet vil ligge i samfunnsspørsmål: Mennesker og makt, og innretningen av det offentlige styre. Men rammen er løs. Det vil også være rom for helt smale temaer og iakttagelser. Nett-teknologien gjør det mulig å tilby hummer og kanari i et noenlunde strukturert spisekart. Selv om de tematiske rammene er meget åpne, ligger det en avgrensning i tilnærmingen til stoffet. Tjodareik er tenkt for bidrag til tradisjonell debatt og virkelighetsforståelse. Det innebærer at kjensgjerninger, fornuft og rimelighet vil ha rang foran følelser, opplevelser og medievinklinger, uten at de sistnevnte dermed underkjennes som premisser for politisk handling.

Nettstedets form ble valgt med tanke på å utvikle det til et "nett-tidsskrift" eller forum for debatt. Med et par års erfaring ser jeg at en slik redaktørfunksjon blir for tidkrevende. Jeg kommer derfor til å begrense meg til å holde nettstedet som min hjemmeside/blogg (som hittil). Formen vil bli justert tilsvarende, etter hvert. Eventuelle  kommentarer fra andre vil være signert, forøvrig er alt skrevet av meg.


Et par praktiske punkter.
Rettigheter: Det er ikke gjort noe for å sikre rettigheter til stoffet på Tjodareik. Stoffet kan benyttes etter ønske, med kildehenvisning når det etter god skikk vil være naturlig.
Endringer: Små rettelser uten betydning for innholdet blir utført uten videre. Rettelser som endrer innholdet markeres ved datoen over tittelen i teksten.

Til slutt, domenenavnet: Tjodareik er min fornorskning av døpenavnet til den øst-gotiske kongen vi kjenner bedre som Theoderik den store. Det ligger ingen dypere symbolikk i domenenavnet, - det ble resultatet av jakten på et navn som ikke allerede var opptatt. Men Theoderiks liv kan minne oss om de utfordringene etablerte samfunn og deres ledere står overfor i tider med store omveltninger. CV for Theoderik den store.

Nils Holme