Om Tjodareik

Til hovedsiden

Oppdatert
21. mars 2022

Bloggeren: Krigen i Ukraina har skjerpet interessen for vårt eget forsvar. Kanskje - kanskje - ser vi grunnlag for en rasjonell forsvarspolitikk.  


Nils Holme
Kontakt Nils