Til hovedsiden

Tema: Ledelse

● Forskere og rådgivere

Debatten om forskernes vilkår er litt for snever. (19. februar 2011) Les mer...

Ledelse av fagetater - kommentarer
Etter Dagens Næringslivs oppslag om min krititkk av ansettelser av ledere for statens fagetater innløp en rekke kommentarer på DNs blogg. Her er noen momenter og mine tilsvar. (18. april 2010 Les mer...

Forvirring i Jernbaneverket

Store problemer i marken håndteres av den "ufaglærte" ledelsen i kjent stil. (9. april 2010)  Les mer...


Ledelse i aspik
Når lederne ikke kan lede organisasjonens arbeid er det ikke overraskendeat Riksrevisjonen finner at det går dårlig. (5. oktober 2009) Les mer...

Forskningsledelse
En kort innføring i ledelse av anvendt forskning, med vekt på kvalitative forhold.
- Forord 
(25. januar 2008) Les mer...

- Innledning  (25. januar 2008) Les mer...
- Lede eget arbeid  (29. februar 2008) Les mer...
- Lede prosjekt
(25. februar 2008) Les mer...

● Tillit til å lite på

Forsvarsdepartementets behandling av viseadmiral Reksten og offiserer i Forsvarets sikkerhetstjeneste er tarvelig. Skaden er ikke begrenset til urimeligheten overfor de berørte. (10. januar 2010) Les mer...

● Lincoln's lære om tillit

Abraham Lincoln's brev til general Joseph Hooker er blitt stående som lærestykket for ledelse: klare krav og ubetinget støtte. (Kommentar 7. mars 2010) Les mer...

Flaggkommandøren tar toget  (1. september 2007)   Les mer...