Til hovedsiden

Tema: Politikk

● Verdien av en flyplass
Distriktspolitikken mangler grunnlag i nasjonale målsetninger. (10. februar 2014) Les mer...

Grenser for politikk
Lysbakkens tankegang er mer problematisk enn det underliggende saksforholdet. Britene har noe vi kan lære av. (23. februar 2012) Les mer...

● Giskes rolleforståelse (forts.)
Synet på næringsministerens opptreden bestemmes av hvilke rammer man ser for maktutøvelse i staten. (2. februar 2012) Les mer...

● Giskes rolleforståelse
Næringsministeren anser seg ikke bundet av formaliteter, - alt er jo politisk, ikke sant? (12. januar 2012) Les mer...

● Forvirring i Jernbaneverket
Store problemer i marken håndteres av den "ufaglærte" ledelsen i kjent stil. (9. april 2010)  Les mer...

● Veipolitikk til påskefjellet
Riksveiutbyggingen er ikke hva den gir seg ut for. Ta med et eksempel på turen til fjellet. (26. mars 2010) Les mer...

Jernbanepolitikk på sidespor 
Høystemte uttalelser høres, men realitetene peker mot business-as-usual. (24. februar 2010) Les mer...

Frostrøyk over jernbanen
Investeringer og vedlikehold er forsømt i årevis, men tiltak mot problemene krever mer enn penger. (7. februar 2010) Les mer...

Island trenger hjelp!
Vi må slutte å lukke øynene for islendingenes nød mens vi deler ut milliarder til fjerne land og folk. (28. november 2009) Les mer...

● Etter valget: Lett å glemme det viktigste
Vi velger ikke bare politikk, men også hvem som skal ha makten.
(17. september 2009) Les mer...