Til hovedsiden

Tema: Forsvaret

● Forsvarskommisjonen og dagens håpløse ubalanse
(15. november 2021) Les mer...
● Revidert LTP: Fortsatt ingen forsvarsplan
(30.oktober 2020) Les mer...
● Forsvarspolitikk uten plan
(19. april 2020) Les mer...
● Forsvaret: Ingen kampflykrise?
(28. mars 2020) Les mer...
● Forsvaret: Så enkelt, så vanskelig
(29. februar 2020) Les mer...
● Forsvaret: Tid for politiske valg
(11. februar 2020) Les mer...
● Hangarskip: Når størst ikke lenger er best - ?
(7. desember 2019) Les mer...
● Forsvarssjefens tunge budskap
(13. oktober 2019) Les mer...
● Hvilke politikere har ansvar for Forsvarets tilstand?
(18. mars 2019) Les mer...
● Forsvarssjefen er tydelig
(23. januar 2019) Les mer...
● Forsvarsbudsjettet for 2019
(10.oktober 2018) Les mer...
● Forsvarspolitikken: Del 2 Utfordringene
(15. junuar 2018) Les mer...
● Forsvarspolitikken: Del 1 Valgprogram og måloppfyllelse
(11. januar 2018) Les mer...
● Forsvarspolitikken på rett spor
(13. oktober 2017) Les mer...
● På vei mot et realistisk krigsforsvar
(14. juni 2017) Les mer...
● Marinens operative kapasitet
(12. februar 2017) Les mer...
● Forsvaret: Nyttige avklaringer fra finansministeren
(22. januar 2017) Les mer...
● Forsvarsbudsjettet for 2017
(22. oktober 2016) Les mer...
● Sterke ord, svak krigsberedskap
(6.september 2016) Les mer...
● I kampklar stand
(26. august 2016) Les mer...
● Kampkraft tross budsjettklemme
(24. juni 2016) Les mer...
● Forsvar nå - eller om tyve år?
(14. mai 2016) Les mer...
● Skivebom i politisk råd
(19. mars 2016) Les mer...
● Forsvaret ved veivalg
(20. mars 2016) Les mer...
● Norges veivalg
(21. februar 2016) Les mer...
● Mot en ny æra i sikkerhetspolitikken
(20. januar 2016) Les mer...
● FMR: Skjebnetung lesning
(6. oktober 2015) Les mer...
● Dramatikk i forsvarsdebatten
(28. august 2015) Les mer...
● Forsvaret: McKinesy-rapporten
(30. mai 2015) Les mer...
● Forsvaret: Ekspertgruppens klare tale
(7. mai 2015) Les mer...
● Forsvaret: Et skritt i feil retning
(25. april 2015) Les mer...
● Forsvaret: Taushet om det viktigste
(19. april 2015) Les mer...
Om foretaksstraff - og en rettelse om forsvarsutgiftene (26. februar 2015) Les mer...
● Forsvarsministeren: Klare utfordringer, uavklart økonomi
(19. februar 2015) Les mer...
● Forsvaret: Drøm eller virkelighet?
(25. januar 2015) Les mer...
Ramme alvor i forsvarspolitikken (5. oktober 2014) Les mer...
● Forsvaret: Erkjent behov for nytenkning
(28. mai 2014) Les mer...
● Nye toner i forsvarspolitikken
(19. mai 2014) Les mer...
● Åpenhet om Forsvaret
(5. mai 2014) Les mer
● Hjemmearbeid for generalsekretæren
(29. mars 2014) Les mer...
● Ny kurs i forsvarspolitikken
(8. januar 2014) Les mer...
● Forsvarspolitisk regimeskifte
(21. oktober 2913) Les mer...
● Stemmen i boks
(31. august 2013) Les mer...
● Forsvarets kapasitet
(18. mai 2013) Les mer...
● Forsvarsdebatt i Aftenposten
(18. mai 2013) Les mer...
● Forsvarspolitikken ved et veiskille
(3. mai 2013) Les mer...
● Siste vers av draumkvedet?
(1. februar 2013) Les mer...
● Forsvarsministere med uoppgjort gjeld
(27. september 2012) Les mer...
● Forsvarsministeren fortrenger virkeligheten
(24. juni 2012) Les mer...
● Svikt som svekker sikkerheten - forts.
(14. juni 2012) Les mer...
● Svikt som svekker sikkerheten
(11. juni2012) Les mer...
● Alvor eller skyggespill?
(16.desember 2011) Les mer...  
● Fagmilitært råd
(29. oktober 2011) Les mer...
● Forsvarsbudsjettet
(11. oktober 2011) Les mer...
● Forsvarets årsrapport - en god start
(18. mai 2011) Les mer...
● Forsvaret: Målkonflikten
(11. april 2011) Les mer...
Forsvarsdepartementet: Den problematiske modellen (28. januar 2011) Les mer...
Forsvarsbudsjettet: Styrkeprøven (10. november 2010) Les mer ...
● Desintegrert ledelse
(4. november 2010) Les mer ...
● Forsvarsbudsjettet: Krevende politisk behandling (forts.)
(27. oktober 2010) Les mer...
● Forsvarsbudsjettet: Krevende politisk behandling  (7. oktober 2010) Les mer...
● Forsvaret: Behov for klarhet i toppen (16. juni 2010) Les mer...
Wergeland, historie og forsvarspolitikk (13. mai 2010) Les mer...
● Lincoln's lære om tillit
(7. mars 2010) Les mer...
● Tillit til å lite på
(10. januar 2010) Les mer...
McDonald's saksopplysning (6. november 2009)   Les mer...
● Sannheten tar ikke befaling
(16. oktober 2009) Les mer...
● Forsvaret: Arveoppgjøret (27. mai 2009)  Les mer...
● Ubesvarte spørsmål om Forsvaret
(6. mars 2009) Les mer...
● Kampflykjøpet og budsjettet (16. januar 2009) Les mer...
○ Forsvaret: Perspektiv for neste langtidsplan
(6. november 2008) Les mer...
○ Forsvarsbudsjettet for 2009 (10. oktober 2008) Les mer...
○ Forsvaret: Nedturen fortsetter (19. juni 2008)  Les mer...
Forsvarssjefens stilling  (21. mai 2008)  Les mer...
Veien til nedleggelse av Hæren (26. april 2008)  Les mer...
Forsvaret: Proposisjonen tydeliggjort (9. april 2008)  Les mer...
Forsvaret: Fortsatt nedbygging? (29. mars 2008)  Les mer...
○ Forsvarets utfordring til politikken (12. november 2007)  Les mer...
Styring i staten
-  Forord (25. oktober 2007) Les mer...
Forsvaret (25. oktober 2007) Les mer...

            o - 0 - o